Antrium Residence

Beyaz dikdörtgen prizmalar...

Antrium Residence Yerleşmesi, üç ayrı parsel üzerinde, tek bir kompozisyon oluşturan bir şekilde tasarlanmış, 12 adet konut blokundan oluşmaktadır. Parseller tek tek değil, bir bütünlük hissi verecek şekilde ele alınmıştır.

Yerleşmeyi oluşturan bloklardan 21 katlı olanlar, kendi içinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerine göre farklılaşırken, bir çember oluşturacak şekilde düzenlenerek, her binaya bu çemberin dışından ulaşılması ve blokların çemberin içinde yer alan rekreasyon alanlarına yönlenmesi sağlanmıştır.

8 katlı bloklar ise 5 odalı dublekslerden meydana gelmektedir. Bu bloklar, dıştaki yüksek blokların önünde sıralanarak yerleşmenin kademelenmesini sağlamış, içteki rekreasyon alanına yönelik tasarımı daha da belirginleştirmiştir.

Merkezde oluşturulan su ögesi ve kademelenme, bu yönlenişi güçlendirmektedir.

Oto ulaşımı, yerleşmenin dış duvarlarından itibaren yer altına alınarak, yer altı otopark düzenlemesiyle, kullanıcıların konut birimlerine kadar ulaşabilmesi sağlanmıştır. Bu suretle yeşil alanlarda, acil gereksinimler dışında taşıt trafiği kalmamıştır.

Blokların teras çatılarında yer alan yeşil alan düzenlemesi, hem çevredeki daha yüksek bloklar için manzara oluşturmuş hem de farklı bir bina bitişi yaratmıştır. Teras çatı olarak düzenlenen en üst katlarda boşta giden kirişler, karmaşa yaratan yapı elemanlarının (baca, asansör kulesi vb) gizlenmesine ve bina bitişlerinin sade olmasına olanak sağlamıştır.

Binalar beyaz dikdörtgen prizmalardan oluşmaktadır. İç boşaltmalara farklı renkler uygulanarak, duru ama hareketli cepheler elde edilmiştir.

İnşaat yapım sistemi tünel kalıp olduğu için tasarımda bir takım sınırlamalar olmakla birlikte, inşaat süresi kısalmakta, kiriş-kolon-duvar ilişkisinde düz yüzeyler, daha net ve daha temiz bitmiş mekanlar elde edilebilmektedir. Genel olarak dikdörtgen kutulardan oluşan tünel kalıp sistemi, bu örnekte yine L şeklinde salon tasarlamaya olanak verecek şekilde değerlendirilmiştir.